Barn (før fylte 13 år) Junior (13-16 år) Senior (fra fylte 17 år)
Kata gult – rødt
Kata grønt – lilla

Kata brunt – sort

Jenter og gutter sammen

Gult -rødt
Grønt – lilla individuelt
Grønt – lilla lag

Brunt – sort individuelt
Brunt – sort lag


Jenter og gutter sammen

Gult – rødt individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla individuelt (kvinner og menn)
Grønt – lilla lag (kvinner og menn)

Brunt – sort individuelt menn
Brunt – sort individuelt kvinner
Brunt – sort lag (kvinner og menn)